Grön sak, glas 14x15cm
Drakskål, glas
  Moretti 1, betong pärlor 15 x 15 cm
  SanBambino, betong pärlor 20 x 13 cm
Venezianskt sällskap, glas 30-12 cm

Flicka med äpple, betong 40 cm.
  Kakadua, glas 10 cm.
  Klippfågel s, Pate de Verre glas 12 cm.
Fåglar, Pate de Verre 5 x12 cm
  Apfröken, brons höjd 14cm
Reskamraten x 3, gips höjd18cm
  Rokokoapor, gips höjd 14 cm
  dansk gårdshund, brons höjd 13 cm
  Teaterapa, gips höjd 15 cm
  Swinging sisters, betong pärlor höjd 17cm
  Han och hon, gips höjd 15cm
  Liten kinesmops, brons höjd 11cm
  Teaterapa, brons höjd 15 cm
Glasmenageriet
  Kinesflicka, brons höjd 17cm
  Kineshundar, glas 10 x 13 och 20 x 26 cm